Tolken

Ik werk als consecutief tolk. Wat is dat?

Een vertaler vertaalt schriftelijk. Een tolk vertaalt mondeling. Een consecutief of gesprekstolk vertaalt niet simultaan zoals een conferentietolk, maar is aanwezig bij twee partijen en vertaalt beurtelings wat er wordt gezegd. Ik tolk van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd; en van het Spaans naar het Nederlands en omgekeerd.

Ik doe dit op het CGVS (Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) en ben eveneens gecertificeerd sociaal tolk voor het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering. Dit certificaat behaal je na een opleiding van twee modules en een examen.

Wat is een sociaal tolk?

Een sociaal tolk vertaalt de communicatie tussen twee partijen in een administratieve, sociale of medische context, voor mensen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn. Dit kan bijvoorbeeld in een justitiehuis zijn, ziekenhuis, OCMW, op een oudercontact, een CLB, bij een psycholoog…

Een sociaal tolk is gebonden aan een deontologische code. De tolk is discreet, neutraal, volledig, transparant en neemt altijd een professionele houding aan.

Tolk

Samenwerken?

Stuur mij een bericht met uw vraag (en telefoonnummer) en ik contacteer u zo snel mogelijk.

helena.vansynghel@gmail.com